Petrovice  
   Sbor dobrovolných hasičů

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Činnost sboru

      Členové sboru od založení cvičili a zdokonalovali se v obsluze hasičské techniky a nacvičovali pořadovou přípravu. Po vyhlášení dlouholetým trubačem bratrem Oldřichem Bukáčkem se sešli na návsi v kteroukoli hodinu. Dále se zúčastnovali župního a okrskového cvičení.

Cvičení sboru

r. 1919 - okrskové cvičení v Pohledci
r. 1922 - okrskové cvičení v Nové Vsi
r. 1923 - okrskové cvičení v Olešné a v Zubří
r. 1927 - cvičení v Novém Městě n.M. při příležitosti hasičského župního sjezdu
r. 1928 - župní cvičení v Zubří a ve Ždáře nad Sáz .
r. 1931 - 29. června župní cvičení v Bobrové - 5. července okrskové cvičení v Maršovicích
r. 1932 - 29.června okrskové cvičení ve Studnicích - 26. července okrskové cvičení ve Slavkovicích
r. 1934 - okrskové cvičení v Křídlech - župní cvičení v Bystřici n.P.
r. 1935 - 5.července okrskové cvičení v Nové Vsi - 22. září cvičení ke dni brannosti v Novém Městě                  n.M.
r. 1937 - 1. srpna okrskové cvičení v Maršovicích
r. 1946 - cvičení v Rovném a Maršovicích
r. 1947 - 17. července veřejné okrskové cvičení na počest 50. výročí činnosti hasičského sboru v                  Petrovicích
r. 1961 - okrsková soutěž v Pohledci - okresní soutěž Radešínská Svratka
r. 1962 - okrskové cvičení v Kadově - okresní cvičeni v Křižanově - 3. místo
r. 1968 - okrskové cvičení na Rokytně
r. 1972 - okrskové cvičení v Pohledci a ve Slavkovicích
r. 1975 - 25. května okrskové cvičení v Zubří
r. 1978 - okrsková soutěž v Pohledci - námětové cvičení v podniku Chirana
r. 1979 - 15. července putovní pohár v Dolních Loučkách - okrskové cvičení v Zubří - 2. místo
r. 1980 - okrskové cvičení v Křídlech - okresní cvičení v Křižanově
r. 1987 - okrskové cvičení v Pohledci
r. 1988 - okrskové cvičení v Maršovicích
r. 1989 - okrskové cvičení v Novém Městě n.M.
r. 1990 - okrskové cvičení v Nové Vsi - 2. družstva mužů
r. 1991 - okrskové cvičení v Maršovicích
r. 1992 - okrskové cvičeni v Maršovicích
r. 1994 - okrskové cvičení v Maršovicích
r. 1995 - okrskové cvičeni v Olešné
r. 1996 - okrskové cvičení v Novém Městě n.M.
r. 1997 - okrskové cvičení v Zubří
r. 1998 - okrskové cvičení v Hlinném

Hasičský sbor se zúčastnoval také kulturních, církevních státních a městských akcí

r. 1923 - sbor se zúčastnil hasičské školy ve Ždáře nad Sáz .
              - župní sjezd v Německém (7 členů) r. 1924 - 5. - 6. července župní sjezd v Bystřici n.P.
r. 1925 - 26. června okresní sjezd v Novém Městě n.M. r. 1927 - župní sjezd v Novém Městě n.M.
r. 1928 - účast na vítání T.G. Masaryka
r. 1932 - 18. prosince účast na pohřbu bývalého hasičského činovník a senátora Karla Sáblíka                   ze Slavkovic
r. 1933 - 27. srpna účast na leteckém dni v Novém Městě n.M.
r. 1948 - 18. prosince pohřeb prvního velitele Petra Josefa v Petrovicích


Z oslav 80.let trvání sboru v roce 1987

 

      Po dobu své činnosti sbor dobrovolných hasičů pořádal kulturní a společenské akce - výlety a ostatkové zábavy (maškarní). Z významných dechových hudeb zde hráli Karel Polata ze Sušice - v letech 1963 - 66. Dále hasičský sbor organizoval fotbalové a hokejové zápasy a od r. 1978 se pořádají také lyžařské závody o Zlatou lyži petrovských vrchů. Těchto závodů se zúčastnují všechny věkové kategorie od dětí předškolního věku až po důchodce. Dále se členové sboru zúčastnili tématických zájezdů - r. 1989 Jižní Morava, r. 1990 Olomoucko, r. 1984 návštěva hasičského muzea v Přibyslavi, r. 1996 Šternbersko a Šumpersko . Každoročně se zúčastnujeme hasičských výročí v okolí.- Zdroj informací z publikace: 100 let sboru dobrovolných hasičů v Petrovicích -


.: webmaster: kozlik :.