Petrovice  
   FotoMapa
 
     
         
 
   
             
 

   Funkce FotoMapy:
    zobrazení objektu: najetím kurzoru nad vyznačený objekt na mapě dojde k zobrazení náhledu (foto 19.08.2006)
    posun mapy: FotoMapu lze posouvat libovolným směrem při stisknutém levém tlačítku myši

    spuštění FotoMapy vyžaduje Macromedia Flash player